Nomex / UNX-L01-1199

UNX-L01-1199

 
 
 
悬停在图像上进行缩放
名称 描述
制造商 深圳优普泰服装科技有限公司
型号 UNX-L01-1199
样式 连体服
彩色 橙色, 海军蓝, 黄色, 红色, 宝蓝色
材料 Nomex® IIIA
面料克重 4.5 盎司,6.0 盎司
规范 N
有害化学品 热量与火焰
标准 NFPA 2112

优普泰

2C Block NO.8,Nanyou Tian An Industrial Zone Nanshan,Shenzhen,Guangdong,China Tel: (86)755-26490613
Fax: (86)755-26410603
E-mail: info@uprotec.com